Hackney设计师Lee Broom在2012年的伦敦设计节上把自己的工作室改建 ,形成了一个具有复古风格的灯泡商店 。设计师Lee Broom阐述说:我们只专注做一件事,用不同的方式 、组合来展示灯泡的美。  在商店内的板条箱、陈列柜、计重称以及天花板等一切可以放置的地方,总共安置了超过200个灯泡。所有的灯泡造型都是受威士忌酒瓶启发 ,由英国Cumbria Crystal公司制作 。华体会体育·(永久)官方入口-华体会体育全站app
【读音】: Hackneyshè jì shī Lee Broomzài 2012nián de lún dūn shè jì jiē shàng bǎ zì jǐ de gōng zuò shì gǎi jiàn ,xíng chéng le yī gè jù yǒu fù gǔ fēng gé de dēng pào shāng diàn 。shè jì shī Lee Broomchǎn shù shuō :wǒ men zhī zhuān zhù zuò yī jiàn shì ,yòng bú tóng de fāng shì 、zǔ hé lái zhǎn shì dēng pào de měi 。  zài shāng diàn nèi de bǎn tiáo xiāng 、chén liè guì 、jì zhòng chēng yǐ jí tiān huā bǎn děng yī qiē kě yǐ fàng zhì de dì fāng ,zǒng gòng ān zhì le chāo guò 200gè dēng pào 。suǒ yǒu de dēng pào zào xíng dōu shì shòu wēi shì jì jiǔ píng qǐ fā ,yóu yīng guó Cumbria Crystalgōng sī zhì zuò 。